Cộng Đồng

1. Về việc đánh giá

Để thông tin đem tới người đọc được tốt hơn, xin mời khách đã từng dùng dịch vụ tại các công ty, shop, trường học đóng góp, đánh giá chất lượng để ban quản trị abg2016.com có thêm những thông tin hữu ích, khách quan để cập nhật trên các bài viết hiện tại. Thông tin sẽ thêm phần khách quan và chính xác hơn nếu khách gửi cho Abg2016.com hóa đơn đã có tại các đơn vị
Vui lòng gửi đánh giá qua mẫu bên dưới:

    2. Viết bài trên ABG2016.Com

    K hách có thể viết bài gửi tới email abg2016dotcom@gmail.com, đội ngũ quản trị của công ty du lịch Đà Nẵng sẽ kiểm tra thông tin, tìm hiểu thêm về các đơn vị rồi sẽ đăng bài lên website.